TÜRK SPORCULARIN SÖZLEŞMELERİNİ TÜRK LİRASI CİNSİNDEN YAPMA MECBURİYETİ

 

13 Eylül 2018 tarihinde Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Cumhurbaşkanı’nın imzası ile değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

MADDE -1

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

MADDE -2

“Geçici Madde 8 – Bu kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

Bu karara göre Türk kulüpleri ile sözleşmeli bulunan Türk sporcular kararlaştırılan 12.10.2018 tarihine kadar sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak Türk Lirasına çevirmekle mükelleftir.

06 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede ise ilgili kararın uygulayıcısı konumunda olan Hazine ve Maliye Bakanlığı bir tebliğ yayımlayarak 32 sayılı Kararda değişiklikle getirilen döviz ile sözleşme yapma konusuna bir takım istisnalar getirmiştir. Ancak profesyonel sporcuların, spor kulüpleri ile yaptıkları sözleşmeler kapsam dışında bırakılmıştır.

“MADDE -8/(3) Türkiye’de yerleşik kişiler; yurt dışında ifa edilecekler dışında kalan, kendi aralarında akdedecekleri, iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.”

16.10.2018 tarihinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde sıkça sorulan sorular bölümünde de bu konu hakkında ayrı bir değerlendirmede bulunulmuştur. Buna göre;

Futbolcuların ücretleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak ödenebilir mi?
Futbolcu ücretleri iş sözleşmesi kapsamında olup, Tebliğ’in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca:

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan futbolcuların ücretlerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak ödenmesi mümkündür.
  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunan futbolcuların Türkiye’de yerleşik kulüplerle yapacağı sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün değildir.

Mevzuat hükümleri ve tebliğde açıklandığı üzere bundan böyle Türk kulüpleri Türk sporcular ile Türk Lirası cinsinden sözleşme yapamayacak, sözleşme yapanlar ise yaptıkları sözleşmeleri Türk Lirası cinsine çevirip ödemeleri Türk Lirası ile yapmakla mükelleftir.

Devam eden sözleşmelerde taraflarca 12 Ekim 2018 tarihine kadar yeni bir anlaşma bulunmaması durumunda taraflardan birisi yargıya başvurarak sözleşmenin Türk Lirası cinsinden uyarlanmasını talep etme zorunluluğundadır.

Bu hesaplama ise aşağıdaki şekilde yapılacaktır;

Sözleşme bedeli 2 Ocak 2018 tarihli Merkez Bankası kur oranı üzerinden Türk Lirasına çevrilecektir.

Daha sonra çevrilen tutara TL’ye çevirme tarihine kadar olan süre kadar TÜFE değişim kuru ilave edilecektir.

Tebliğ’e aykırılıklara ilişkin Türk Parası Kıymetinin Korunması Hakkında 1567 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında 3.000-25.000 TL tutarında (yeniden değerleme oranları dikkate alındığında yaklaşık 6.300-55.000 TL) idari para cezası sözleşmenin her bir tarafı için ayrı ayrı olmak üzere uygulanacaktır. Tekerrür durumunda ise bu cezalar iki katı olarak uygulanmaktadır.

16.10.2018

Av. Özcan Yüksel – İzmir

Hakkımızda

Avukat Özcan Yüksel 1982 yılında Edirne’de doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Edirne’de tamamladıktan sonra lise eğitimini İzmir’de Bornova Anadolu Lisesinde tamamlamıştır.Av. Özcan Yüksel 2000 senesinde Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış buradan mezun olup askerlik hizmetini tamamladıktan sonra da 2007 yılında İzmir Barosuna kayıt olarak Avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. 2008 senesinde Yüksel Hukuk Bürosunu kuran Avukat Özcan Yüksel halen daha kurucusu olduğu bu büroda hizmet vermektedir.

İş Ortaklarımız

©2024 sporhukukcusu.com Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn sporhukukcusu.com

Search