UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU KARARI
11 MART 2011 ZÜRİH İSVİÇRE

UÇK HAKEMİ THEO VAN SEGGELEN

DAVACI : O KULÜBÜ
DAVALI : F KULÜBÜ

KONU : OYUNCU N TRANSFERİNDEN KAYNAKLANAN YETİŞTİRME BEDELİNİN ÖDENMESİ KONUSUNDAKİ UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜLMESİ

 1. Olayın unsurları
 2. P Futbol Federasyonu (FFP) futbolcu N’nin (bundan sonra futbolcu olarak anılacaktır), 20 Mayıs 1988 doğumlu olduğunu ve O kulübüne (bundan sonra davacı olarak anılacaktır) 21 Ağustos 2006 ve 22 Ağustos 2007 arasında amatör olarak tescilli olduğunu doğrulamıştır.
  2. 2000/01 sezonundan bu yana P ülkesindeki sportif sezon 1 Temmuzda başlayıp 30 Haziranda sona ermektedir.
  3. P Futbol Federasyonu davacı kulübün, oyuncunun kayıtlı olduğu dönemlerde kategori IV kulübü olduğunu ve sadece amatör müsabakalarda yer aldığını belirtmiştir (UEFA kategori IV için belirlenen yıllık yetiştirme bedeli ücreti 10.000 Euro’dur).
  4. R Futbol Federasyonu (FFR) de 25 Ağustos 2007 tarihinde futbolcunun davalı F kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladığını, davalı kulübün kategori III takımı olduğunu belirtmiştir ( UEFA kategori III için belirlenen yıllık yetiştirme bedeli ücreti 30.000 Euro’dur).
  5. 27 Mayıs 2008 tarihinde davacı FIFA’ya başvurarak davalı kulübün ilk profesyonel sözleşme imzalandığı tarihte hissesine düşen yetiştirme bedelinin davalıdan alınarak kendisine ödenmesini talep etmiştir. Ek olarak davacı 20.000 Euro yetiştirme tazminatının ödemenin muaccel olduğu zamandan işleyecek yıllık %5 yasal faizi ile tahsilini talep etmiştir.
  6. 24 Eylül 2010 tarihinde FIFA davacıdan Futbolcuların statü ve transfer yönergesinin 6. maddesinin 3. paragrafının ek 4 numaralı hükmü uyarınca davacının futbolcuya sözleşmesinin sona ermesinden 60 gün öncesine kadar yeni bir sözleşme önerilip önerilmediğinin açıklanmasını istemiştir.
  7. Davacı bu konuda futbolcuya bir sözleşme önermediklerini çünkü kulübün amatör statüde olduğuna dikkat çekmiştir. Maddi yetersizliklerin yanı sıra futbolcuya isteğinin aksine profesyonel sözleşme önermenin önüne geçilmiştir. Son olarak da davacı Futbolcuların statü ve transfer yönergesinin 6. maddesinin 3. paragrafının ek 4 numaralı hükmünün bu olayda uygulanma imkanı olmadığını çünkü “en az mevcut sözleşmesini önermek gerektiği” ancak futbolcunun amatör olduğunu savunmuştur.
  8. Usulüne uygun davet edilmesine rağmen davalı davaya cevap vermemiştir.
 3. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakeminin değerlendirmeleri
 4. Öncelikle DRC (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) hakemi davaya bakmaya yetkisinin olup olmadığını incelemiştir. Bu konuda öncelikle “Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (2008 baskısı)”in 21. maddesinin 1 ve 2 numaralı paragraflarından yararlanmıştır. Bu bağlamda mevcut uyuşmazlığın FIFA’ya az önce bahsedilen kurallar yürürlüğe girmeden kısa süre önce 27 Mayıs 2008 tarihinde geldiği anlaşılmıştır. Ancak aynı mevzuatın 2005 baskısının 18. maddesi uyarınca da FIFA uyuşmazlığı çözmekte yetkilidir.
  2. Bilahare, DRC Hakimi usul mevzuatının 3. maddesinin 1. paragrafının göndermesiyle 2010 tarihli Futbolcuların statü ve transfer yönergesinin, yetiştirme bedeli açısından çıkan farklı ülke federasyonlarından kulüpler hakkında uygulanabileceğini, çünkü mevcut durumda tarafların P ve R ülkelerinden olduklarını belirtmiştir.
  3. Bilhassa ve Futbolcuların statü ve transfer yönergesinin 24/2. maddesine uygun olarak DRC Hakemi yetiştirme bedeli hakkında mevcut uyuşmazlığı çözmekte yetkili olduğuna karar vermiştir.
  4. Devamla DRC Hakemi hangi yıla ilişkin Futbolcuların statü ve transfer yönergesinin mevcut uyumazlığa uygulanacağını incelemiştir. Bu bağlamda Hakem, mevcut mevzuatın 2010 yılı Futbolcuların statü ve transfer yönergesinin 26. maddesinin 1. ve 2. paragraflarının olduğunu ve diğer açıdan uyuşmazlık başvurusunun 27 Mayıs 2008 yılında yapıldığını futbolcunun davalı kulüpte aldığı lisans tarihinin 25 Ağustos 2007 olduğuna göndermede bulunmuştur. Yukarıda da belirtildiği üzere hakem 2005 yılının mevzuatının olayda uygulanacağına karar vermiştir.
  5. Uygulanacak mevzuat ve hakemin davaya bakmaktaki yetkinliği karara bağlandıktan sonra hakem davaya esastan girmeye karar vermiştir. Hakem, dosyadaki delilleri değerlendirmeye başlayarak esas incelemesine başlamıştır.
  6. Bu bağlamda hakem, futbolcunun 20 Mayıs 1988 doğumlu olduğunu ve davacı kulüpte amatör olarak 21 Ağustos 2006 ile 22 Ağustos 2007 yılları arasında tescil edildiğini tespit etmiştir.
  7. Devamla, bir taraftan davacının futbolcunun 21 Ağustos 2006 ve 22 Ağustos 2007 yıllarına ilişkin yetiştirme ve eğitim bedeli olarak oyuncunun 19. ve 20. yaş günlerini içine alan periyoda ilişkin 20.000 Euro’nun yıllık %5 faizi ile ödenmesini talep ettiğini, diğer taraftansa da davalının usulüne uygun davet edilmesine rağmen davaya hiç cevap vermediğini belirlemiştir. Böylece davalı cevap hakkından vazgeçmiş ve davacının iddialarını kabul etmiş sayılmıştır.
  8. Devamla, hakem yetiştirme bedelinin futbolcunun 12-21 yaş arasında ve 23 yaşını doldurduğu sezon sonuna kadar veya futbolcunun ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığı sezon sonuna kadar talep edilebileceğini belirtmiştir.
  9. Yukarıdaki maddedeki verilere göre DRC Hakemi Mayıs 1988 doğumlu oyuncunun Ağustos 2007’deki profesyonel sözleşmesine dayalı bir uyuşmazlık olduğu için 23 yaşını doldurmadan başvurulduğunu ve başvurunun bu açıdan üstteki maddeye uygun olduğu sonucuna varmıştır.
  10. Buna ek olarak Hakem, mevzuatın 4. kısmının 6. maddesi uyarınca Avrupa Birliği sınırları içinde serbest dolaşım hakkı olan futbolcuların özel durumu hakkında düzenlemeler getirildiğini belirtmiştir. Bu düzenlemeleri göre yukarıdaki şartları taşıyan oyuncular hakkında yetiştirme bedeli ancak önceki kulübün futbolcuya yeni bir sözleşme teklif etmesi halinde talep edilebileceği düzenlenmiştir.
  11. Yukarıdaki görüşe göre Hakem kararını davacı kulübün futbolcuya sözleşmesi sona ermeden önce usulüne uygun bir sözleşme önerip önermediğine göre karar verebilecektir.
  12. Bu açıdan P ve R ülkeleri Avrupa Birliği sınırları içerisinde kalmakta ve yukarıda bahsedilen mevzuatın içinde kalmaktadır. Bu duruma tarafların bir itirazı da yoktur.
  13. Hakem bu uyuşmazlığı yukarıda belirtilen yasa açısından değerlendirmiş ve transfer olunan her iki ülke federasyonun da Avrupa Birliği sınırları içinde kaldığını tespit etmiştir.
  14. Bu bakımdan Hakem futbolcuya usulüne uygun profesyonel sözleşme önerilmediğini tespit etmiştir.
  15. Bu çerçevede Hakem davacının iddiasını incelemeye almıştır. Davacı kulüp amatör liglerde yer aldığını ve futbolcuya profesyonel sözleşme önerecek finansal durumunun olmadığını belirtmiştir. Devamla davacı mevzuatın 4. kısmının 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca futbolcunun amatör olarak lisanslı olması nedeniyle ona “en az önceki sözleşmesine eşdeğer yeni bir sözleşme önerme” zorunluluğunun olmadığını iddia etmiştir.
  16. Davacının iddiaları açısından Hakem CAS’ın 7 Şubat 2007 tarihli kararına atıfta bulunmuştur. CAS’ın bu kararına göre; DRC’nin vermiş olduğu karar onaylanmış ve bu karara göre de; üstte yer alan “en az önceki sözleşmesine eşdeğer yeni bir sözleşme önerme” zorunluluğunun “ancak futbolcunun hali hazırda profesyonel sözleşmesinin olduğu zamanlarda” uygulanabileceği onanmıştır.
  17. Bilahare Hakem yukarıda belirtilen sözleşme önerme zorunluluğunu salt amatör kulüplere uygulanamayacağını, ancak kadrosunda amatör ve profesyonel sporcuları barındıran kulüplere uygulanabileceğini tespit etmiştir.
  18. Bu bağlamda Hakem P Futbol Federasyonundan davacı kulübün IV. kategori takımı olduğunu ve salt amatör futbol kulübü olduğunu teyit etmiştir.
  19. Sonuç olarak Hakem davacı kulübün salt amatör futbol kulübü olmasından dolayı yukarıdaki hükmün kendisine uygulanma ihtimali olmadığına ve dolayısıyla davacı kulübün futbolcuya yeni bir sözleşme önerme zorunluluğunun bulunmadığına karar vermiştir.
  20. Aşağıda hesaplanacağı üzere Hakem davalı kulübün davacı kulübe yetiştirme bedelinin ödenmesini uygun bulmuştur.
  21. Bu açıdan mevzuat hükümleri uyarınca 21 Ağustos 2006 ve 22 Ağustos 2007 arasındaki yetiştirme tazminatı hesaplanacaktır.
  22. Yetiştirme bedeli hesaplanırken kulüplerin bulunduğu kategoriler hesaplamada baz alınacaktır.
  23. Hakem davalı kulübün 2006/07 sezonunda kategori III’te yer aldığını davalının bağlı bulunduğu ülke futbol federasyonundan teyit etmiştir.
  24. Ayrıca Hakem davacı kulübün 2006/07 sezonunda kategori IV’te yer aldığını davacının bağlı bulunduğu ülke futbol federasyonudan teyit etmiştir. Mevzuata göre yetiştirici (davacı) kulüp daha alt kategoride yer aldığı için tazminat hesabında iki kulübün de bağlı bulundukları kategoriler için belirlenmiş değerlerin ortalaması alınacaktır.
  25. Devamla Hakem davacının tazminat talebini değerlendirmiş ve yetiştirme bedelinin profesyonel sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içinde ödenmesi gerektiğini bu tarihten itibaren de yıllık %5 yasal faizin ödenmesi gerektiğini tespit etmiştir.
  26. Sonuç olarak hakem 20.000 Euro yetiştirme tazminatının ödenmesi gereken tarih olan 25 Eylül 2007 tarihinden itibaren işleyecek yıllık %5 faizi ile tahsiline karar vermiştir.
  27. Bu açıdan Hakem davacıyı davasında haklı bulmuştur.

III. Karar

 1. Davacı O kulübünün davası kabul edilmiştir.
  2. Davalı F kulübü davacıya 25 Eylül 2007’den itibaren işleyecek %5 yıllık faizi ile 20.000 Euroyu kararın tebliğine müteakip 30 gün içinde ödemesine karar verilmiştir.
  3. Yukarıda belirtilen asıl alacak ve faizinin belirtilen zamanda ödenmemesi durumunda ve talep halinde FIFA Disiplin Komitesi bu konuda kanuna göre bir karar verecektir.
  4. Davacı O, Davalı F’ye ödeme için hesap numarasını bildirecektir. Davacı ödeme geldiği taktirde derhal DRC’ye bilgi vermek zorundadır.

Çeviren : Av. Özcan Yüksel

Karar kişisel arşiv çalışması nedeniyle orijinal metninden çevrilmiş olup çeviri hatalarından sitemiz sorumlu değildir. Sitemizdeki yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

 

 

Hakkımızda

Avukat Özcan Yüksel 1982 yılında Edirne’de doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Edirne’de tamamladıktan sonra lise eğitimini İzmir’de Bornova Anadolu Lisesinde tamamlamıştır.Av. Özcan Yüksel 2000 senesinde Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış buradan mezun olup askerlik hizmetini tamamladıktan sonra da 2007 yılında İzmir Barosuna kayıt olarak Avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. 2008 senesinde Yüksel Hukuk Bürosunu kuran Avukat Özcan Yüksel halen daha kurucusu olduğu bu büroda hizmet vermektedir.

İş Ortaklarımız

©2024 sporhukukcusu.com Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn sporhukukcusu.com

Search